Medische wachtdiensten

Voor dringende medische gevallen kan u terecht op de Huisartsenwachtpost elke werkdag vanaf 18.00 uur en  tijdens het WE en feestdagen. Die is gelegen op stadsomvaart 9 te 3500 Hasselt (langs het Virga Jesse Ziekenhuis)

U belt voor een afspraak op de wachtpost naar 011/336533.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.