Medische wachtdiensten

Van maandag tot en met donderdag kan je ons voor dringende medische problemen ook ’s nachts bereiken op ons telefoonnummer 011/824111.

Tijdens het weekend (van vrijdag 19 u tot maandag 8 u) en op feestdagen (avond voor de feestdag en feestdag zelf) kan u voor dringende medische problemen terecht op de huisartsenwachtpost.
Die is gelegen op stadsomvaart 9 te 3500 Hasselt (langs het Virga Jesse Ziekenhuis).

U belt voor een afspraak op de wachtpost naar 011/336533.

 

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.