Globaal medisch dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD)

Wij hebben van elke patiënt een electronisch medisch dossier. Dit dossier trachten we zo volledig mogelijk samen te stellen, het bevat:

    • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
    • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Op basis van dit dossier hebben wij een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand enkunnen webeter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar. Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier. Dit is een jaarlijkse vergoeding per patiënt die de huisartspraktijk ontvangt voor het beheren van uw dossier.
Je kan bij 1 huisartspraktijk een GMD afsluiten, het remgeld in die praktijk is dan 33% lager. U betaalt zelf niets voor het aflsuiten van een GMD, dit wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Onderzoeken en behandelingen door specialisten

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Het GMD biedt een instrument om tot meer uitwisseling te komen. U kunt als patiënt de specialist vragen om zijn bevindingen aan de huisarts mee te delen en zo een betere opvolging van uw ziekte- en gezondheidstoestand toe te laten.